Velkommen til min blog

Jeg er glad for, at du kigger forbi.

Dette er en typisk DIY-kreablog med forskellige ting. Mange af dem kan man hygge med at lave der hjemme sammen med ungerne. Jeg samler gerne ungerne eller inviterer et par veninder til kreativ-eftermiddag. Det er en super hyggelig måde at mødes ☺ Yderligere kan der fra tid til anden snige sig et indlæg ind omkring ting og forhold, der bare har fanget min opmærksomhed ☺

Du er meget velkommen til at lægge en hilsen ♥

---
I am glad that you are visiting.

This is a typical DIY creative blog with various things. Many of them you can make at home with the kids. I like to gather my kids or invite a few friends to creative-afternoon. It's a super nice way to be together ☺Additionally, from time to time, there will be post about things and situations that just caught my attention, and I would like to share ☺

You are very welcome to comment on the posts

tirsdag den 17. maj 2011

At lave venskabsarmbånd

Min mand og søn har et venskabsarmbånd som symbol på deres samhørighed.

Et venskabsarmbånd, er et armbånd der symboliserer venskabet mellem venner. Der er flere versioner af hvordan de laves... 
Som jeg lærte den som barn: Hver "part" i venskabet vælger en farve til armbåndene. Man finder sammen designet og laver sine ens armbånd.
På wiki lå en anden version: At man laver båndet til sin ven, som symbol på ens værdsættelse af venskabet. Med armbåndet følger et ønske. Dette ønske vil gå i opfyldelse hvis man bærer venskabsarmbåndet til det naturlig falder af pga. slid. 
Begge versioner  bygger på at man bærer armbåndet til det falder af pga. slid, ellers er det symbol på brudt venskab.
Armbåndet kan laves med mange forskellige mønstre... dette er klart den nemmeste og rigtig god til at begynde med ... jeg har lavet denne version med 6 årige. Jeg lavede de to første rækker, så snorerne var tydelig adskilt i rette rækkefølge, og derefter kunne de selv.
1: Klip minimum 2 lange snore. Antallet af snore bestemmer bredden. Personligt synes jeg 4 er en god bredde. Bundet af snore bukkes på midten, og der laves en lille løkke.
2: Sæt snorerne fast, så de har mulighed for at trækkes stramt. Her er det en mappe, men det kunne også være f.eks. en sikkerhedsnål.


Første snor (sort) er den der skal "male"stregen. Hold derfor snor nr. 2 (grøn) stram og lav 2 knyt med snor nr. 1 (sort). Det er vigtigt at snor nr. 2 er stram og det ikke bliver et træk i begge snore, men kun den "malende" snor (sort, nr. 1). Ellers bliver det ikke et stribet armbånd men mere nistret fordi begge farver trækkes frem.
Når man har lavet 2 knyt på snor nr. 2 lægges denne til side og der laves nu 2 knyt på snor nr. 3. På denne måde laves der 2 knyt med snor nr. 1 på alle snorerne. På denne måde "vandrer" snor nr. 1 hen og bliver sidste snor. Den hele gentages med den nye snor nr. 1.

Håber det blev forståeligt  ☺ Når man er blevet super god til dette stribede armbånd er der mange mønstre at gå i gang med... bare på at google eller youtube "friendship bracelet"  det vælter frem med gode ideer.

Jeg husker tydeligt, som barn, at sidde med mine veninder og lave disse armbånd, og kan se at min datter og hendes veninder også finder det super hyggeligt. Jeg synes det er en fin måde at symbolisere, at man holder af hinanden.

---
Making friendship bracelets
The first picture is of  my husband and sons friendship bracelet . A symbol of the cohesion between them.
A friendship bracelet is a bracelet that symbolizes the friendship between friends. There are several versions of how they are made ...

As a child I learned: Each "party" of the friendship choose a colour for the wristbands. Together you choose the design and make similar bracelets.
On wikipedia there was a different version: that you make the friendship bracelet to a friend as a symbol of one's appreciation of the friendship. With the bracelet follows a wish. This wish will come true if you wear the friendship bracelet till it natural fall off due to wear.
Both versions prescribes that you wear the bracelet until it falls off because of wear, otherwise it is a symbol of broken friendship.


The bracelet can be made with many designs ... this is definitely the easiest and very good to begin with ... I've made this version with 6 year olds. I made ​​the first two rows, so that the strings were clearly separated in the correct order, and then they could do the rest themselves.

1: Cut minimum 2 long strings. The number of strings determines the width. Personally I think 4 is a good width. Fold the bound of strings in half, and make a small loop.


2: Place the strings solid, allowing you to tie (by pulling) a tight knot. Here I have used a a folder for papers,but it could also be, for example, a safety pin in the pants.
  
3: The first string (black) is the one to "paint" the line/stripe . Therefore keep string No. 2 (green) tight and make 2 knots  on string No. 2 with string No. 1 (black). It is important that string No. 2 is tight and that the knot is not made from a pull in both strings, but only the "painting" string (black, No. 1). Otherwise it will not become a striped bracelet, but more speckled because both colours become visible.


4: When you have made 2 knots on string no. 2, put it aside and make two knots on string no. 3. You continue till you have made  two knots on every string with string no.1. This way string no. 1 becomes the last string, and the procedure repeats with the new string no. 1

I hope it was understandable When you are super good at this striped friendship bracelet, there are many patterns to try out ... just try to google or youtube "friendship bracelet", and you'll find many great designs.

I remember, as a child, hanging out with my girlfriends making these bracelets. It was so great ☺ and now all these years later, I see  my own daughter and her friends having a great time making these. 


I think it's a great way to symbolize that you care about one another. And that your not afraid to show, that you have something special together. A friendship that may last in to adulthood.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar