Velkommen til min blog

Jeg er glad for, at du kigger forbi.

Dette er en typisk DIY-kreablog med forskellige ting. Mange af dem kan man hygge med at lave der hjemme sammen med ungerne. Jeg samler gerne ungerne eller inviterer et par veninder til kreativ-eftermiddag. Det er en super hyggelig måde at mødes ☺ Yderligere kan der fra tid til anden snige sig et indlæg ind omkring ting og forhold, der bare har fanget min opmærksomhed ☺

Du er meget velkommen til at lægge en hilsen ♥

---
I am glad that you are visiting.

This is a typical DIY creative blog with various things. Many of them you can make at home with the kids. I like to gather my kids or invite a few friends to creative-afternoon. It's a super nice way to be together ☺Additionally, from time to time, there will be post about things and situations that just caught my attention, and I would like to share ☺

You are very welcome to comment on the posts

søndag den 31. juli 2011

Lidt sommerlig pynt i stuen

Der er sommer i Danmark.... en skøn summen overalt i naturen. Ikke så smuk som naturen, men en hyggelig erstatning er sat i vores stue.

---

There is summer in Denmark...  Nature is buzzing wonderfully everywhere. Not as breathtaking as nature, but a nice reminder has entered our livingroom.

fredag den 29. juli 2011

Dekorering af dåse


Havde brug for en lille dåse til nogle småting... Dette var en lille nem ting at lave, og nyttig genbrug.

---
Needed a little box for some bits and bobs... This was a easy thing to make, and useful recycling.

fredag den 3. juni 2011

At lave pop art - stencils

Pop art af min søn (udsnit af et større billede)
Pop art er meget nemt at lave... og for os der ikke er gode til at tegne er det genialt.... dette er et udsnit at et billede, hvor jeg har lagt et pop art billede ind af min søn.

Det laves  således:

1: Klip det der skal "pop art's" ud af billedet. (Jeg bruger gratis programmet  "photo filter").

2: Øg kontrasten til du synes det passer. (Her kunne jeg  godt bruge photo filter, men synes gratis programmet Photoscape er nemmere)
3: Det grå skæres ud af billedet, og tilpas undervejs så stencils'en hænger sammen.

Påsæt stencils'en et billede. Enten med lim (3M stencil mount) eller bare med tape i kanterne, så skal man bare huske, at være omhyggelig med at holde stencils'en nede når man maler. Man kan duppe det på med en pensel eller spraymale.

En brugt stencil
---
The first picture: Pop Art of my son (section of a larger picture)

Pop Art is very easy to make ... and for us, who are not good at drawing it is brilliant .... This is a section of a picture, where I've put on a pop art image of my son.


A tutorial:
1: Cut the part that should be made pop art out the picture (I use the free computer program "photo filter")
2: Increase the contrast until you think it is pop art. (Here I could use the program "photo filter", but I think it is easier with the free program "Photoscape")
3: Cut the gray out of the picture, and adjust the stencil as you come along.
4: Attach the stencil to the picture. Either with glue (3M stencil mount) or just with tape around the edges, if you use tape remember to be careful to keep the stencil down when you paint. You can dab the paint on with a brush or spray paint.

torsdag den 26. maj 2011

Blogudfordring ♥

Har meldt mig på en spændende blogudfordring hos "Mamma Mia's verden".
Lave noget kreativt med temaet "eventyr".... den er jeg da med på ☺

søndag den 22. maj 2011

At male sten


Det er skønt med lidt forlænget weekend. Ungerne og jeg brugte lørdag middag med at male sten. Vi havde samlet dem for nogen tid siden i Bramslev bakker (skønt skønt sted for en super smuk gåtur).

Fremgangsmåden er simpel og alle kan være med. 1: vask stenen grundigt og lad dem tørre 2: Mal med f.eks. akrylmaling. Hvis det er mere kompliceret bemaling end dette, er det en god ide at tegne en skitse på stenene før der males.

Jeg synes de er rigtig søde, og ungerne kan godt lide at lave dem. Det er godt for fantasien og udvælge en sten, der vil kunne bruges til et bestemt dyr. Eller at se muligheden for et dyr i en given sten. 

---
It is so great with a 3-day weekend. The kids and I spent Saturday painting rocks. We collected them some time a go in Bramslev bakker (beautiful hillside in Denmark).

They are VERY simple do make. 1: wash the stones and let them dry 2: Paint with example acrylic paint. If it is more complicated decorations than these, it is a good idea to draw a sketch before painting.

I thing they are very cute, and my kids likes making them. It is good for the fantasy/ imagination to pick a stone, there will be suitable for a specific animal. Ore to be given a stone and decide what animal it should become. 

fredag den 20. maj 2011

Takker for gaverne ♥

Det er meget pinligt... men må desperat klamre mig til devisen " bedre sent end aldrig"...

Jeg modtog lige før påske en rigtig skøn pakke fra Helle Malene som en del af denne blogleg. Og sikke som jeg blev begavet... langt mere end hvad jeg sendte den anden vej. Jeg er vældig benovet ☺

En masse lækkert papir, 3x pynte sommerfugle, 2 x Fimo soft (som jeg glæder mig vildt til at prøve at lave perler af) og blomsterfrø....
Næste gave har jeg lige modtaget... jeg var nemlig den heldige vinder af en give away hos Lene Toft.
Jeg vandt det røde sæt.... og gæt engang det er min ynglings farve ☺ Min første vunden giv away!!!  wuuhuuu...

Et rigtig sødt stofarmbånd, og et sæt søde røde blomsterøreringe.
Kæmpe tak for gaverne ♥

tirsdag den 17. maj 2011

At lave venskabsarmbånd

Min mand og søn har et venskabsarmbånd som symbol på deres samhørighed.

Et venskabsarmbånd, er et armbånd der symboliserer venskabet mellem venner. Der er flere versioner af hvordan de laves... 
Som jeg lærte den som barn: Hver "part" i venskabet vælger en farve til armbåndene. Man finder sammen designet og laver sine ens armbånd.
På wiki lå en anden version: At man laver båndet til sin ven, som symbol på ens værdsættelse af venskabet. Med armbåndet følger et ønske. Dette ønske vil gå i opfyldelse hvis man bærer venskabsarmbåndet til det naturlig falder af pga. slid. 
Begge versioner  bygger på at man bærer armbåndet til det falder af pga. slid, ellers er det symbol på brudt venskab.
Armbåndet kan laves med mange forskellige mønstre... dette er klart den nemmeste og rigtig god til at begynde med ... jeg har lavet denne version med 6 årige. Jeg lavede de to første rækker, så snorerne var tydelig adskilt i rette rækkefølge, og derefter kunne de selv.
1: Klip minimum 2 lange snore. Antallet af snore bestemmer bredden. Personligt synes jeg 4 er en god bredde. Bundet af snore bukkes på midten, og der laves en lille løkke.
2: Sæt snorerne fast, så de har mulighed for at trækkes stramt. Her er det en mappe, men det kunne også være f.eks. en sikkerhedsnål.


Første snor (sort) er den der skal "male"stregen. Hold derfor snor nr. 2 (grøn) stram og lav 2 knyt med snor nr. 1 (sort). Det er vigtigt at snor nr. 2 er stram og det ikke bliver et træk i begge snore, men kun den "malende" snor (sort, nr. 1). Ellers bliver det ikke et stribet armbånd men mere nistret fordi begge farver trækkes frem.
Når man har lavet 2 knyt på snor nr. 2 lægges denne til side og der laves nu 2 knyt på snor nr. 3. På denne måde laves der 2 knyt med snor nr. 1 på alle snorerne. På denne måde "vandrer" snor nr. 1 hen og bliver sidste snor. Den hele gentages med den nye snor nr. 1.

Håber det blev forståeligt  ☺ Når man er blevet super god til dette stribede armbånd er der mange mønstre at gå i gang med... bare på at google eller youtube "friendship bracelet"  det vælter frem med gode ideer.

Jeg husker tydeligt, som barn, at sidde med mine veninder og lave disse armbånd, og kan se at min datter og hendes veninder også finder det super hyggeligt. Jeg synes det er en fin måde at symbolisere, at man holder af hinanden.

---
Making friendship bracelets
The first picture is of  my husband and sons friendship bracelet . A symbol of the cohesion between them.
A friendship bracelet is a bracelet that symbolizes the friendship between friends. There are several versions of how they are made ...

As a child I learned: Each "party" of the friendship choose a colour for the wristbands. Together you choose the design and make similar bracelets.
On wikipedia there was a different version: that you make the friendship bracelet to a friend as a symbol of one's appreciation of the friendship. With the bracelet follows a wish. This wish will come true if you wear the friendship bracelet till it natural fall off due to wear.
Both versions prescribes that you wear the bracelet until it falls off because of wear, otherwise it is a symbol of broken friendship.


The bracelet can be made with many designs ... this is definitely the easiest and very good to begin with ... I've made this version with 6 year olds. I made ​​the first two rows, so that the strings were clearly separated in the correct order, and then they could do the rest themselves.

1: Cut minimum 2 long strings. The number of strings determines the width. Personally I think 4 is a good width. Fold the bound of strings in half, and make a small loop.


2: Place the strings solid, allowing you to tie (by pulling) a tight knot. Here I have used a a folder for papers,but it could also be, for example, a safety pin in the pants.
  
3: The first string (black) is the one to "paint" the line/stripe . Therefore keep string No. 2 (green) tight and make 2 knots  on string No. 2 with string No. 1 (black). It is important that string No. 2 is tight and that the knot is not made from a pull in both strings, but only the "painting" string (black, No. 1). Otherwise it will not become a striped bracelet, but more speckled because both colours become visible.


4: When you have made 2 knots on string no. 2, put it aside and make two knots on string no. 3. You continue till you have made  two knots on every string with string no.1. This way string no. 1 becomes the last string, and the procedure repeats with the new string no. 1

I hope it was understandable When you are super good at this striped friendship bracelet, there are many patterns to try out ... just try to google or youtube "friendship bracelet", and you'll find many great designs.

I remember, as a child, hanging out with my girlfriends making these bracelets. It was so great ☺ and now all these years later, I see  my own daughter and her friends having a great time making these. 


I think it's a great way to symbolize that you care about one another. And that your not afraid to show, that you have something special together. A friendship that may last in to adulthood.

fredag den 13. maj 2011

Lave smykker selv...Denne udgave af, at lave smykker selv... er den meget nemt. Delene købes i butikker som f.eks. denne. Noget dyrt  men meget nemt at komme i gang.
Jeg har ledt og ledt efter et armbånd der var kraftig rødt, ikke for stort og som vil kunne gå til flere stile. Jeg har intet kunne finde. Men på denne måde, kunne jeg sætte mig ned med min datter, og vi kunne nemt fremstille lige præcis det, jeg ikke kunne finde i butikkerne.
Først klippes snores i passende længde, to perler sættes på, en klat lim på begge endestykker, som nemt sættes i låsen.... voila et armbånd som kun JEG har ☺

Pris:
Snor           20 kr.
2 x Perler   75 kr.
Lås            30 kr.

i alt:           125 kr.

---
This way of making your own jewellery is very easy. The parts is bought in a shop like this. Expensive ... but easy to get started.  
I have been looking everywhere for a very red bracelet, not to big and suitable for different stiles. I just could not find it. But this way, I could sit down with my daughter and we could easily produce exactly what I could not find in stores.  
First cut the string the right length, add two beads  and a put a little bit of glue on both ends of the string, the ends can easily be put in the lock .... voila a bracelet which only I have ☺
Price: (US dollars)
String                 3,81 USD
2 x pearls           14,28 USD
lock                    5,71 USD

Total                  23,80 USD

søndag den 8. maj 2011

Overføre billeder til lærred


Børnenes badeværelse fungerer også som gæstebadeværelse. For det er nemmere at finde, må vi have et lille skilt på døren.  Det blev til et projekt for børnene...
Mine børn er udmærkede tegnere, men kunne godt tænke mig et mere skarpt look end en typisk børnetegning. Vi gik på google og fandt nogle forskellige piktogrammer... vi fandt denne, som vi synes var lidt sjov ☺

Toilet Sign Clip Art
 For at få det overført til lærredet, og så meget af arbejdet kunne udføres af børnene. Printede vi billedet ud (i rette størrelse), og tegnede med en blød blyant rundt i omridset af figurerne. Lagde den tegnede side ned mod lærredet og kradsede med siden af neglen på bagsiden af tegningen ned mod lærredet. Dette efterlader en tydelig overført tegning til lærredet.
Det kan også gøres med kalkerpapir hvis man har det liggende.
Det jeg synes der er fedt ved denne teknik er, af børnene selv kan gøre det. Det er meget vigtigt for mig, når jeg laver noget med børnene, at de selv kan lave størstedelen. Så de får "skaberfornemmelsen" når de er kreative. Og på denne måde kan man lave pæne resultater med relativ begrænsede tegneevner.

----
The kids bathroom, is also used as the guest bathroom. So to make it easier to find, we need a sign on the door. This became a project for the kids...
My kids are excellent illustrators, but I would like a sign with a more sharp look than a kids drawing. So we used google to find some pictograms.... we found a funny one ☺
To get the picture on to the canvas, in a way where the kids could do it them self. We printed out the picture, drew with a soft pencil round the outlines. Put the print, with the drawn lines downwards facing the canvas. Scratched with the nail on the back of the paper lying on the canvas. This leaves a clearly transferred picture on the canvas.
This can also be done with "tracing paper" if you have it. 
What I find great using this technique, is that the kids can do it them self. It is very imported for me, when I do things with the kids, that they do as much as possible them self, so that they get the sense of creating.
And in this way, it is possible to make good results, with relatively limited character abilities.

onsdag den 6. april 2011

Ud af ovnen kom....

Når jeg laver glasting er der altid mange rester. Jeg er lidt af en nærigmås, så jeg vil rigtig gerne bruge hver en lille flig af glasset. Dette er glasgenbrug.. eller i hvert fald brug af de små ukurante stykker. Glasset er skåret i smalle strimler, og skåret i længder så det passede med at lime dem sammen til et hjerte. De er blevet brændt i en form, der har givet hjertet lidt runding a la en "skål".

---
When I work with glass I always get lots of residues. I don't like waste... I try to use every little bit of glass. This heart is recycle glass... ore more correct... use of residues. The glass is cut in long slim strips, and then cut in length, so that it fits with a heart when glued together. The heart is heated/burned in a bowled shaped form, so that the edges turn a bit  upwards. 

søndag den 27. marts 2011

I morgen skal jeg op og lave glas ☺


Sidst jeg var i huset, var dette dagens prouktion.... nu skal jeg lige have lavet nogle småting, der kan fylde pladen ud, og så skal den til brænding.
Hvis nogen skulle have deres tvivlt... bliver det øverste et fad og de fire "dimser" er vedhæng til en halskæde, jeg selv vil lave glasperlerne i, - og den bliver med skønne klare farver ☺
---
Last time I was at "The House", this was the days work... Tomorrow  I'll make some smaller things to fill out the plate for the oven. And then I'll book a place in the oven.
If anyone should have their doubt... it will become a dish and the four small things, are pendants for a necklace, were I will make the glass pearls my self,- bright and colourful ☺  

torsdag den 24. marts 2011

I kirken og lave ikoner


Vi var i lørdags i kirken og lave ikoner... Det var SÅ hyggeligt. Vi startede dagen med fælles morgenmad, hvorefter vi fulgtes over i kirken, sang et par samler snakkede om dem, for at få ledt tankerne ind på bibelske symboler og billedesprog. Tilbage til krea-rummet hvor der var linet et stort bord op, med alle mulige ting til friafbenyttelse til fremstillingen af ikonerne. Der var en instruktør til at bistå med vejledning i decoupage og den generelle fremstilling.
Jeg var taget afsted med min 9 årige datter... og vi nød dagen, der gik med selv at kreere og lade sig inspirere hos de andre.(billedet til ventre: Helene)

---
We where in church this Saturday making icons. It was such a good day.We started the day with joint breakfast. From there we went to the church, where we sang some  hymns and talked about them.
This was great  inspiration for biblical symbols and figurative language.  Back to the crea-room where there where a big table with all sorts of material for free use when making the icons. There was a instructor to assist with guidance in decoupage and the best way to make the icons.
I went with my 9 year old daughter... and we enjoyed the day VERY much, making our own icons and getting inspiration from the others.(picture on the left, made by Helene)

onsdag den 23. marts 2011

Påskeæg af garn

Min søn har været i gang med at lave påskeæg...  på sin mors opfordring ☺ 
Jeg har lavet det meget som barn, så da jeg så KGaardsteds indlæg med lignende æg, var det et must at få lavet disse til årets påskepynt. 
Fremgangsmåden er simpel:  Puste en ballon op, smøre ind i tapetklister, køre garn rundt omkring ballonen, sikre at garnet er gennemvædet af klistret,  ligge den til tørre og efter en dags tid tages luften ud af ballonen og garnægget kan holde formen selv.

---
My son  is making Easter eggs ... on his mothers request ☺
I have made many of these when I was a kid, so when I saw KGaardsteds post with eggs like these, I knew these had to be part of this years Easter decoration.  
The steps are simple: take a balloon, put wall paper paste on it, then yarn around it, make sure that the yarn soaked with paste,  leave it to dry, take the air out of the balloon after a day ore so, and the yarn will keep the form of an egg on its own.

tirsdag den 22. marts 2011

Presser og tørrer blomster i mikrobølgeovnen


Jeg købte denne, "microfleur", for nogle år siden i et ophørsudsalg, og har egentlig ikke fået brugt den. Nu hvor alle blomsterne kommer, har jeg taget den frem igen, for at lege lidt med den. Den er egentlig meget smart. Den er lavet som en sandwich, hvor de friske blomster ligges i midten. Den kommer i mikroovnen og alt efter blomstens størrelse er den tørret et par minutter efter. Blomsterne kan nu bruges f.eks. ved decoupage.

---
I bought this "Microfleur" at a sale a couple of years ago. I must admit, that I have not really been using it. Now when all the flowers come, I'll have some fun with it.  It is rather neat, it is build like a sandwich, and you put the fresh flowers in the middle, and microwave it. Depending on the flowers size it will take a couple of minutes to dry... and the flowers are ready for example - decoupage.

mandag den 21. marts 2011

Leger med glas

Har været i "Huset" til formiddag... og gæt hvad der var færdigt ☺ Mit fad og mine eksperiment vedhæng. Vedhængene var impuls ting til at fylde forbrændingspladen ud og få brugt nogle rester. Der er lavet så der kan sættes en halskæde i.


---
I have been at "The House"  this morning.... and guess what was finished ☺My dish and my experiment pendant. The pendant was just for filling out the "burning plate" and to use some scraps. I have made them, so that I can put them on a necklace.

fredag den 18. marts 2011

Guldæg

Mine æg blev til skønne guldæg. De ser så fornemme ud, som de nu står til påskepynt ☺

Så fornemme æg må prøve forskellige skåle af...
Den øverste er en bryllupsgave... ret sød. Men jeg tror det bliver den grønne skål. Jeg fik den som afskedsgave efter et vikariat af gode kollegaer...  Jeg er rigtig glad for den. Den skal huse de fine æg påsken over ☺

---
My eggs has become beautiful golden eggs. They look so noble, now that they are Easter decoration   ☺
Such noble eggs must try out different bowls ... the first one was a wedding present... very pretty. But I do think it will be the green bowl. It was a present from good colleagues when I finished a temporary employment.  I like it very much and it will be perfect for the Easter egg decoration. 


At bruge tape til stencils..


Det er ikke alle, der har fantastiske evner til at male... og det er en ærlig sag. Vi må bare ty til metoder, der får det til at tage sig nogenlunde ud alligevel ☺
Jeg nævner igen igen igen skabeloner og stencils.  De er en fantastisk genvej.... også når der skal dekorers æg.Tapen standses ud og sættes på et malet æg. Derefter males det igen. husk at tage tapen af inden malingen bliver helt tør... for da vil det nemt hive kanterne grimme på stjernerne.


---
Not everybody has talent for painting.... and that is okay ☺We just have to use methods that can make it look good anyway. I mention it again again and again stencils and templates. They are fantastic short cuts to a fine result.... also when it comes to decorating eggs.

You make your figure in tape, like shown on the picture. Put them on the egg, paint it, and remember to take them of  before the paint is completely  dry. Otherwise the tape can rip the edges uneven.

Blogleg ♥

Jeg var hurtig da 5.th.e havde et indlæg med en blogleg... så jeg blev den heldige deltager, og derved den heldige modtager af en lille pakke.

Desværre har PostDanmark været lidt hård ved pakken på sin vej herop i det nordjyske.Her ligger den hyggelige gave☺


Mange tak Anne-Mette! Komplimenterede dine fine kort, da du præsenterede dem på bloggen, så hvor er det fedt at få en af dem ☺

Hvis du sidder og savner lidt overraskelser i postkassen, SÅ VÆR VAKS NU!
Legen er nemlig meget simpel.

1. vær blandt de to første til at svare på dette indlæg.. og det er dig der er med.
2. modtag en pakke fra mig.
3. præsenter på bloggen og rekrutter to nye deltagere.
4. send disse og mig en pakke, .... så flere kan gå forventningsfulde ud og tømme postkassen fra spændende breve. 

SÅ SKRIV NU NU NU NU NU... en kommentar på dette indlæg og VÆR MED ☺

tirsdag den 15. marts 2011

At puste æg med "æggepuster"
Først prikkes et lille hul
  Æggepusteren fyldes med vand. Dette pumpes op i ægget og indholdet kommer ud.  
Jeg sætter det højt at have traditioner. Derfor er reglen, at man puster det første æg på traditionel vis, og derefter må man tage "æggepusteren" i brug.
Som min mand ironisk formulerede det, da jeg kom hjem med æggepusteren. "Ja det er da utroligt, at vi har kunnet leve uden"... Og det er der jo en vis sandhed i.... Vi har dimser og maskiner til SÅ mange ting i dag, at det til tider glemmes, at livet faktisk kan leves "manuelt" ☺ Men ikke desto mindre er dette en billig lille hjælper, når der som nu, er gang i at puste til en hel kurv med dekorerede æg. Plus, med æggepusteren, kan æggenes indhold bruges i madlavningen.
(Link til en af mange forhandlere:    http://www.nordform.dk/shop/category.asp?id=272)
  ---
I value very much having traditions. Therefore, the rule is, that the first eggs must be done the traditional way, thereafter it is okey to use the egg blower.

As my husband ironically put it, when I came home with the egg blower. "Yes, it is almost unbelievebel we have managet without for this long" ... And there's some truth in that. ... We have gadgets and machines for SO many things today,  that sometimes we seem to forget that life actually can be lived "manually" But nevertheless this is a cheap little helper. Especially with this projekt, where I have a hole basket of decorated eggs to make. Plus, with the egg blower, the egg content can be used in cooking.

(The first picture: make a little hole. The second picture: Fill some water and air into the egg with the egg blower)